Senioři

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) mohou na sebe podat i senioři bez rozdílu věku. Jsou-li občany ČR nebo tu mají trvalé bydliště a pobírají starobní, vdovský důchod v ČR. Oddlužení je pro ty dlužníky, kteří se do úpadku dostali v důsledku jak podnikatelské činnosti, tak činnosti běžné – zejména provozu domácnosti, neboť umožňuje řešit úpadek právnických i fyzických osob.

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) může být řešen způsoby:

 1. Prodejem movitých nebo nemovitých věcí dlužníka
 2. Splátkovým kalendářem
 3. Přistupitelem, který se za Vás zaručí, že v době co jste v oddlužení Vám pomůže nebo bude splácet splátkový kalendář v minimální výši 2.200,- Kč/měs.

Seznam základních dokladů a dokumentů potřebné k podání návrhu na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem:

 1. Kopie OP (na soud černobíle)
 2. Čistý výpis z rejstříku trestů
 3. Prohlášení dlužníka pro oddlužení (napíšeme v kanceláři)
 4. Pracovní smlouvy od zaměstnavatelů
 5. Mzdové listy nebo výplatní pásky za poslední 1 rok
 6. Důchodový výměr za poslední 1 rok
 7. Pokud máte vyživovací povinnost (soudní rozhodnutí, rodný list)
 8. Veškeré smlouvy od Vašich půjček, úvěrů, exekucí, usnesení vydané soudem
 9. Soupis Vašeho majetku (movité a nemovité věci)