Průběh insolvenčního řízení

1. podání žádosti o povolení oddlužení na příslušný soud

2. do 3 pracovních dnů od podání žádosti Vás soud zveřejní v insolvenčním rejstříku

3. v tomto čase pro Vás končí veškeré trápení s dluhy. Zastavují se exekuce, úroky a            dluhy se nenavyšují

4. v průběhu 7 - 10 dnů dostanete písemné vyjádření od Krajského soudu, že jste        zařazeni do insolvenčního řízení

5. v průběhu 1 - 3 měsíců soud zkoumá Váš insolvenční návrh. Popřípadě Vás vyzve k        doplnění návrhu (doplnění musí být podáno na soud do 7 dnů) od doručení

6. rozhodnutí soudu o povolení nebo nepovolení oddlužení. Ustanovení insolvenčního          správce

7. začíná běžet 1 měsíční lhůta pro všechny věřitelé, kteří se musí přihlásit o své                  pohledávky vůči Vám

8. přezkumné jednání v kanceláři insolvenčního správce 

9. vynesení rozhodnutí soudem o povolení oddlužení a způsob jakým bude povoleno.          Odsouhlasení splátkového kalendáře

10. pětileté plnění splátkového kalendáře

11. přezkumné jednání u soudu a vyrozumění soudu o  Vaší žádosti na ukončení                    splátkového kalendáře

12. soudem ukončené Vaše insolvenční řízení (oddlužení) a doklad o Vaší bezdlužnosti