CO MUSÍM :

-  Je zapotřebí splnit podmínky, které stanovuje insolvenční zákon. Dlužník během 5 let se bude snažit uhradit alespoň 30 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů, nebo vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby plně uspokojil pohledávky věřitelů. Po novele insolvenčního zákona v roce 2020 se podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu jak pro fyzické osoby, tak OSVČ zmírnily, kdy už není podmínkou splnit povinnou hranici úhrady alespoň 30% pohledávek nezajištěných věřitelům. Minimální splátka pro jednotlivce je stanovena ve výši 2.200,- Kč/měs. a pro společné oddlužení manželů 3.500,- Kč/měs.

-  Mít alespoň 2 různé věřitele (nesmí být pouze jeden s více závazky).

-  Neschopnost splácet své půjčky a úvěry svým věřitelům po dobu delší jak 30 dnů.

-  Čistý trestní rejstřík (nesmíte být pravomocně v posledních 5 letech odsouzen/a za           trestní čin majetkové nebo hospodářské povahy).

-   Stálý příjem (HPP, VPP, brigáda nebo smlouva o provedení práce, popřípadě                    přistupitel).

-   Starší 18 let věku.

-  Občanem ČR (pokud nejste občanem ČR, musíte mít alespoň trvalé bydliště v ČR).

 

CO NESMÍM :

-   Nic soudu nezatajit !!! (soud vždy zkoumá, zda při uzavírání smluv o půjčkách a úvěrech jste měli poctivý úmysl peníze splatit.

-   Nenabírat na sebe další závazky, které nejste schopni v době, kdy budete v oddlužení splácet.