Občanům hrozící exekuce nebo dražba

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) může na sebe podat osoba, které hrozí exekuce, dražba nemovitosti nebo už exekuci a dražbu má. Je starší 18 let. Je občanem ČR nebo tu má trvalé bydliště.

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) může být v tomto případě řešen způsoby:

  1. Prodejem movitých nebo nemovitých věcí dlužníka
  2. Splátkovým kalendářem

Seznam základních dokladů a dokumentů potřebné k podání návrhu na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem:

  1. Kopie OP (na soud černobíle)
  2. Čistý výpis z rejstříku trestů
  3. Pracovní smlouvy od zaměstnavatelů za poslední 1 rok (v případě splátkového kalendáře)
  4. Mzdové listy nebo výplatní pásky za poslední 1 rok (v případě splátkového kalendáře)
  5. Veškeré smlouvy od Vašich půjček, úvěrů, exekucí, usnesení vydané soudem
  6. Soupis Vašeho majetku (movité a nemovité věci)
  7. Výpis z katastru nemovitostí
  8. Znalecký posudek na danou nemovitost (nesmí být starší 6 měsíců)