Nezaměstnaní spoluobčané

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) nemůže na sebe podat osoba, která je nezaměstnaná nebo je vedena na Úřadu práce. Dlužník musí být občanem ČR nebo tu majá trvalé bydliště. Oddlužení je pro ty dlužníky, kteří se do úpadku dostali v důsledku jak podnikatelské činnosti, tak činnosti běžné – zejména provozu domácnosti, neboť umožňuje řešit úpadek právnických i fyzických osob.

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) může být řešen způsoby:

  1. Prodejem movitých nebo nemovitých věcí dlužníka
  2. Přistupitelem, který se za Vás zaručí, že v době co jste v oddlužení Vám pomůže nebo bude splácet splátkový kalendář v minimální výši 2.200,- Kč/měs.

 Seznam základních dokladů a dokumentů potřebné k podání návrhu na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem:

  1. Kopie OP (na soud černobíle)
  2. Čistý výpis z rejstříku trestů
  3. Potvrzení z Úřadu práce ČR o Vaší nezaměstnanosti
  4. Vaše příjmy za poslední 1 rok (příspěvky, podpora atd..)
  5. Pokud máte vyživovací povinnost (soudní rozhodnutí, rodný list)
  6. Veškeré smlouvy od Vašich půjček, úvěrů, exekucí, usnesení vydané soudem
  7. Soupis Vašeho majetku (movité a nemovité věci)