Manželské páry (společné oddlužení manželů)

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) může na sebe podat osoba, která je starší 18 let. Je občanem ČR nebo tu má trvalé bydliště. Oddlužení je pro ty dlužníky, kteří se do úpadku dostali v důsledku jak podnikatelské činnosti (OSVČ), tak činnosti běžné – zejména provozu domácnosti, neboť umožňuje řešit úpadek právnických i fyzických osob.

 Společné oddlužení manželů má velkou výhodu oproti ostatním v tom, že:

 1. V oddlužení si manželé hradí dohromady pouze jednoho insolvenčního správce
 2. Mají dohromady jednu společnou splátku
 3. Příjmy obou dlužníků se sčítají, tzn., že pokud jeden z manželů má nedostačující příjem pro oddlužení, druhý z manželů mu svým příjmem pomůže
 4. Jako manželé mají větší šanci splatit své dluhy v kratší době, a tím se zkrátí doba v oddlužení
 5. Závazky uzavřené společně se do společného oddlužení manželů započítávají jen jedenkrát

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) může být řešen způsoby:

 1. Prodejem movitých nebo nemovitých věcí dlužníka
 2. Splátkovým kalendářem
 3. Přistupitelem, který se za Vás zaručí, že v době co jste v oddlužení Vám pomůže nebo bude splácet splátkový kalendář v minimální výši 3.500,- Kč/měs.

Seznam základních dokladů a dokumentů potřebné k podání návrhu na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem:

 1. Kopie OP (na soud černobíle)
 2. Čistý výpis z rejstříku trestů
 3. Kopie oddacích listů
 4. Prohlášení manželů o SMJ (napíšeme v kanceláři)
 5. Prohlášení manželů pro oddlužení (napíšeme v kanceláři)
 6. Pracovní smlouvy od zaměstnavatelů za poslední 1 rok
 7. Mzdové listy nebo výplatní pásky za poslední 1 rok
 8. Pokud máte vyživovací povinnost (soudní rozhodnutí, rodný list)
 9. Veškeré smlouvy od Vašich půjček, úvěrů, exekucí, usnesení vydané soudem
 10. Soupis Vašeho majetku (movité a nemovité věci)