Maminky na mateřské dovolené

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) mohou na sebe podat i maminky na mateřské dovolené. Oddlužení je pro ty dlužníky, kteří se do úpadku dostali v důsledku jak podnikatelské činnosti, tak činnosti běžné – zejména provozu domácnosti, neboť umožňuje řešit úpadek právnických i fyzických osob.

Pokud jste na mateřské dovolené, lze jít do oddlužení. Ale bohužel do příjmu se nezapočítávají žádné sociální dávky na děti či bydlení, ani výživné. Pokud by Vám Váš příjem nedostačoval, je možné jej doplnit o tzv. darovací smlouvu, kde se přistupitel zaváže poskytovat Vám určitou částku po celou dobu oddlužení.

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) může být řešen 3 způsoby:

 1. Prodejem movitých nebo nemovitých věcí dlužníka
 2. Splátkovým kalendářem
 3. Přistupitelem, který se za Vás zaručí, že v době co jste v oddlužení Vám pomůže nebo bude splácet splátkový kalendář v minimální výši 2.200,- Kč/měs.

Seznam základních dokladů a dokumentů potřebné k podání návrhu na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem:

 1. Kopie OP (na soud černobíle)
 2. Čistý výpis z rejstříku trestů
 3. Potvrzení dokládající, že jste na mateřské dovolené
 4. Pracovní smlouvy od zaměstnavatelů za poslední 1 rok
 5. Mzdové listy nebo výplatní pásky za poslední 1 rok
 6. Potvrzení o příjmu, který pobíráte na mateřské dovolené
 7. Pokud máte vyživovací povinnost – dodat (soudní rozhodnutí, rodný list)
 8. Veškeré smlouvy od Vašich půjček, úvěrů, exekucí, usnesení vydané soudem
 9. Soupis Vašeho majetku (movité a nemovité věci)