Hendikepovaní spoluobčané

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) mohou na sebe podat i hendikepovaní spoluobčané, jsou-li občany ČR nebo tu mají trvalé bydliště a pracují v ČR. Oddlužení je pro ty dlužníky, kteří se do úpadku dostali v důsledku jak podnikatelské činnosti, tak činnosti běžné – zejména provozu domácnosti, neboť umožňuje řešit úpadek právnických i fyzických osob. 

 

Seznam základních dokladů a dokumentů potřebné k podání návrhu na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem:

 1. Kopie OP (na soud černobíle)
 2. Čistý výpis z rejstříku trestů
 3. Prohlášení dlužníka pro oddlužení (napíšeme v kanceláři)
 4. Pracovní smlouvy od zaměstnavatelů za poslední 1 rok
 5. Lékařskou zprávu o Vašem aktuálním stavu
 6. Rozhodnutí o invalidním důchodu a výši stupně
 7. Příjmy z invalidního důchodu za poslední 1 rok
 8. Mzdové listy nebo výplatní pásky za poslední 1 rok (pokud pracujete)
 9. Pokud máte vyživovací povinnost (soudní rozhodnutí, rodný list)
 10. Veškeré smlouvy od Vašich půjček, úvěrů, exekucí, usnesení vydané soudem
 11. Soupis Vašeho majetku (movité a nemovité věci)