Jak zjistím své dluhy v centrálním registru dlužníků ?

Pro zjištění vašich dluhů můžete využít Centrální registr dlužníků, stačí se zde zaregistrovat zdarma. V těchto registrech sice naleznete odpověď na otázku komu a kolik dlužím, ale informace o dluzích se týkají pouze společností, které pracují s registry dlužníků, tzn. že zde nemusí být uvedeny veškeré vaše pohledávky, podobně jako ve výpisu z rejstříku dlužníků Solus.

Jak zjistím své dluhy při nebankovní půjčce ?

Zjistit dluhy a závazky u společností, které do registru dlužníků nenahlíží (ani v nich nevytváří zápis) v podstatě není možné. Pokud dlužíte společnosti spadající do nebankovního sektoru, která se už třeba ani delší dobu nepřipomíná, bude nutné si na konkrétní společnost a závazek prostě vzpomenout. A to dřív, než bude pozdě…

Jak zjistím své dluhy u úvěrové společnosti ?

Pokud alespoň tušíte, jaké úvěrové společnosti dlužíte, a chcete zjistit výši svých dluhů, jednotlivým společnostem poskytujících úvěr můžete přímo položit dotaz. Solidní úvěrová společnost vám odpoví, ale není to její povinnost.

Jak zjistím své dluhy věřiteli podle výplatní pásky?

Pokud svého zaměstnavatele obdržíte výplatní pásku s kolonku pro stržení části výplaty na exekuci a vůbec netušíte, od koho je exekuce na plat nařízena, obraťte se na svého zaměstnavatele, který musí mít toto nařízení k dispozici, a požádejte o fotokopii.

Jak zjistím věřitele při exekuci?

Pokud již máte nějaké exekuce, obraťte se na místně příslušný městský soud (podle bydliště), kde by vám měli vyhledat exekuce, nařízení nebo rozsudky. Pro zjištění konkrétního exekutora také můžete využít Centrální evidenci exekucí (placená registrace), může se ale také stát, že je exekuce proti vám vedena od několika různých exekutorů v rámci celé ČR. V takovém případě si pak může exekutor další účastníky řízení nalézt sám.

Co mi může exekutor může zabavit ?

Pokud jste jakožto dlužník zaměstnaný a máte pravidelný příjem, můžete počítat s tím, že exekutor přistoupí k jednoduchému a oblíbenému způsobu: nařídí exekuční srážky ze mzdy. Možná budete překvapeni, ale jako dlužníkovi, který má problém splácet dluhy, vám může exekutor sáhnout nejen na mzdu či majetek. Pokud bude chtít, exekutor může nařídit:

  • exekuce na důchod
  • exekuce na část mzdy
  • exekuce na stipendium
  • exekuce na nemocenské
  • exekuce na podporu v nezaměstnanosti
  • exekuce na ošetřovné (příspěvek na péče o nemocného člena rodiny)
  • exekuce na příspěvek na mateřskou dovolenou, přídavky na děti, rodičovský příspěvek

Ať už tedy provedete jednoduchý výpočet exekuce jakýmkoliv způsobem, z výše uvedených příjmů vám může zbýt pouze tzv. nezabavitelné minimum, které je stanoveno státem na základě životního minima a nákladů na bydlení.

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci na mzdu ?

Nezabavitelné minimum definuje nařízení vlády číslo 595/2006 sb., a jako základní nezabavitelná částka je stanovena podle životního minima jednotlivce a podle toho, jaké jsou v aktuálním roce normativní náklady na bydlení. Pokud si chcete udělat výpočet exekuce, obecně tvoří pro jednotlivce nezabavitelná částka dvě třetiny ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení (něco kolem 6 000 Kč).

Jaký je přesný výpočet srážky ze mzdy při exekuci ?

Pro výpočet exekuce slouží kalkulačka, která vám umožní vypočítat srážky ze mzdy, které vám při nařízené exekuci na plat bude zaměstnavatel ze mzdy měsíčně odečítat. Tímto způsobem tedy zjistíte, jak vysoká je nezabavitelná částka při exekuci. Výši tohoto minima ovlivňuje také skutečnost, kdo je věřitelem. Pokud je totiž exekuce nařízena např. z důvodu neplacení výživného, při výpočtu exekuce jsou uspokojeny přednostní pohledávky (výživné, přeplatky sociálních dávek apod.). Při výpočtu exekuce na mzdu se počítá s hodnotou čistého měsíčního příjmu a do úvahy spadá, zda existuje manžel/manželka dlužníka, jaký je počet dětí v rodině (dalších vyživovaných osob), a zda existují nějaké přednostní pohledávky.

Existuje kalkulačka pro výpočet nákladů exekuce ?

Exekutorská komora České republiky umí nabídnout kalkulačku, které vám umožní jednoduše a rychle spočítat náklady exekuce. Stačí zadat výši dluhu, a okamžitě zjistíte, jaká odměna připadne advokátovi (pro nalézací a exekučním řízení) a jakou odměnu si připíše exekutor.

Mohu jít do oddlužení, když mám dluhy s podnikání ?

 Ano, můžete. Platí, že věřitel, jež má vůči dlužníku pohledávku vzešlou z podnikatelské činnosti dlužníka, souhlasí s řešením úpadku oddlužením dlužníka, pokud nejpozději spolu s  přihláškou své pohledávky výslovně nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí a toto své stanovisko odůvodní.

Mohu jít do oddlužení, když mám záznam v trestním rejstříku? 

 Pokud se tento záznam netýká majetkové nebo hospodářské povahy v uplynulých pěti letech, tak ano.     

Mohu žádat o oddlužení i v případě, že jsem na mateřské dovolené?  

 Ano, můžete žádat o oddlužení, jelikož příjem z mateřské nebo rodičovské dovolené se počítá do celkového příjmu jako ze zaměstnání.   

Co dělat, když můj příjem je menší než dovoluje insolvenční zákon? 

 V takovém případě si musíte najít třetí osobu, která po celou dobu Vašeho oddlužení bude ochotna zbytek chybějících finančních prostředků platit s Vámi.

Co se stane, když v průběhu oddlužení přijdu o práci?   

Insolvenční zákon s takovou variantou také počítá, ale v takovém případě musí dlužník intenzivně usilovat o novou práci. V takovém případě mu nebude insolvence zrušena.

Ručím sestře za hypotéku, bude se tento dluh týkat i mě?

Pokud se k tomuto dluhu přihlásí jeho věřitel, tak ano. Tím, že ručíte, jste na sebe převzal podíl odpovědnosti a dluh náleží i Vám.

Co je to úpadek?

Je to stav, kdy dlužník má finanční závazky u více věřitelů a není schopen je splácet. Jeho závazky jsou po splatnosti 30 dnů a není schopen nadále tyto závazky plnit.

Jsem nezaměstnaný, mohu požádat o oddlužení?

Potřebujete pravidelný měsíční příjem nebo mít majetek, který pokryje alespoň 30% Vašich dluhů. V tomto případě se za Vás může zaručit nějaká další osoba a splátky v oddlužení za Vás splácet.

Může být podána exekuce, když jdu do oddlužení?

Ano, exekuce může být bohužel podána, ale v době, kdy jste už na soudě, nesmí být provedena. Bude tzv. pozastavena do doby vyjádření soudu o oddlužení.