image


Zaměřujeme se na poradenství a vypracování insolvenčního návrhu společně s návrhem na povolení oddlužení (osobní bankrot) dle insolvenčního zákona. Dále nabízíme exekutorskou poradnu a řešení soudních usnesení a rozsudků. 


 

 

Co znamená oddlužení ? (osobní bankrot)

Oddlužení (osobní bankrot) je státem "posvěcená" právní cesta, jak se obyčejný člověk může jednou pro vždy zbavit své dluhové zátěže. Je zapotřebí splnit podmínky, které stanovuje insolvenční zákon. Dlužník během 5 let se bude snažit uhradit alespoň 30 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů, nebo vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby plně uspokojil pohledávky věřitelů. Po novele insolvenčního zákona v roce 2020 se podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu jak pro fyzické osoby, tak OSVČ zmírnily, kdy už není podmínkou splnit povinnou hranici úhrady alespoň 30% pohledávek nezajištěných věřitelům. Minimální splátka pro jednotlivce je stanovena ve výši 2.200,- Kč/měs. a pro společné oddlužení manželů 3.500,- Kč/měs. Stát tak vlastně nabízí svým občanům možnost vymanit se z jinak bezvýchodného doživotního labyrintu a balastu dluhů, které jinak těžce poznamenávají a ochromují nejen dlužníka samého, ale i jeho rodinu, okolí i zaměstnavatele dlužníka.

Oddlužení fyzických osob (i OSVČ) neboli osobní bankrot nabízí řešení pro osoby, které se ocitly v dluhové spirále, ze které samy nejsou schopny najít cestu ven. Pro vstup do oddlužení přitom stačí splnit tři základní kritéria. Prvním z nich je, čistý rejstřík trestů,  dluhy alespoň u dvou, či dokonce více věřitelů. Dále musí být zjevné, že své dluhy nejste schopni po delší dobu splácet. (V případě jednorázového či krátkodobého výpadku splátek je pro dlužníka zpravidla výhodnější domluvit se s věřiteli na odkladu či úpravě výše splátek). Pokud jste však se splátkami v prodlení již měsíce bez vidiny zlepšení, nebo dokonce některé z vašich dluhů přerostly do fáze exekuce, je namístě začít o vstupu do oddlužení uvažovat.                                                         Oddlužení FYZICKÝCH OSOB a OSVČ

Fyzická osoba (nepodnikající)

Osobní dluhy nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením dle zákona §182/2006 Sb. jestliže:

- Jde o pohledávku věřitele, která je jak zajištěná, tak nezajištěná.

- Dlužník má exekuce, soudní rozhodnutí, upomínky, notářský zápis atd.

- Splňuje všechny základní předpoklady pro povolení oddlužení jako např. čistý trestní rejstřík,     závazky po splatnosti více jak 30 dnů, stálý příjem, min. 2 závazky u rozdílných věřitelů.

 

OSVČ (podnikatel)

Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením dle úst. §389 ods. 2 IZ jestliže:

- Jde o věřitele dlužníka, jehož pohledávka za dlužníkem pochází z dlužníkovy podnikatelské činnosti. Věřitel však musí nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně sdělit, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí, a toto své stanovisko odůvodnit, v opačném případě platí, že s řešením úpadku oddlužením souhlasí [§ 389 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona.