PODMÍNKY PRO ODDLUŽENÍ

 

CO MUSÍM:

 - Schopnost splatit min. 30 % svých dluhů ve splátkovém kalendáři z celkové částky Vašich pohledávek.

 - Mít alespoň 2 věřitele (nesmí být pouze jeden s více závazky).

 - Neschopnost splácet své půjčky a úvěry svým věřitelům po dobu delší jak 30 dnů.

 - Čistý trestní rejstřík (nesmíte být pravomocně v posledních 5 letech odsouzen/a za trestní čin majetkové nebo hospodářské povahy).

 - Stálý příjem (HPP, VPP, brigáda nebo smlouva o provedení práce, popřípadě přistupitel).

 - Starší 18 let věku.

 - Občanem ČR.

 

CO NESMÍM:

 - Nic soudu nezatajit !!! (soud vždy zkoumá, zda při uzavírání smluv o půjčkách a úvěrech jste měli poctivý úmysl peníze splatit.

 - Nenabírat na sebe další závazky, které nejste schopni v době, kdy budete v oddlužení splácet. 

TOPlist