Občanům hrozící exekuce nebo dražba

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) může na sebe podat osoba, které hrozí exekuce, dražba nemovitosti nebo už exekuci a dražbu má. Je starší 18 let. Je občanem ČR nebo tu má trvalé bydliště.

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) může být v tomto případě řešen 3 způsoby:

 1. Prodejem movitých nebo nemovitých věcí dlužníka
 2. Splátkovým kalendářem
 3. Třetí přistupitel, který se za Vás zaručí, že v době co jste v oddlužení Vám pomůže nebo bude splácet splátkový kalendář ve finanční výši určené soudem

Seznam základních dokladů a dokumentů potřebné k podání návrhu na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem:

 1. Kopie OP (na soud černobíle)
 2. Čistý výpis z rejstříku trestů
 3. Pracovní smlouvy od zaměstnavatelů za poslední 3 roky (v případě splátkového kalendáře)
 4. Mzdové listy nebo výplatní pásky za poslední 3 roky (v případě splátkového kalendáře)
 5. Veškeré smlouvy od Vašich půjček, úvěrů, exekucí, usnesení vydané soudem
 6. Soupis Vašeho majetku (movité a nemovité věci)
 7. Výpis z katastru nemovitostí
 8. Znalecký posudek na danou nemovitost (nesmí být starší 6 měsíců)
TOPlist