Nezaměstnaní spoluobčané

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) může na sebe podat i osoba, která je nezaměstnaná nebo je na Úřadu práce. Je starší 18 let. Je občanem ČR nebo tu má trvalé bydliště. Oddlužení je pro ty dlužníky, kteří se do úpadku dostali v důsledku jak podnikatelské činnosti, tak činnosti běžné – zejména provozu domácnosti, neboť umožňuje řešit úpadek právnických i fyzických osob. 

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) v tomto případě může být řešen způsobem:

Tzv. přistupitelem, který se za Vás zaručí, že v době co jste v oddlužení Vám pomůže nebo bude splácet splátkový kalendář ve finanční výši určené soudem.

Seznam základních dokladů a dokumentů potřebné k podání návrhu na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem:

  1. Kopie OP (na soud černobíle)
  2. Čistý výpis z rejstříku trestů
  3. Pracovní smlouvy od zaměstnavatelů za poslední 3 roky (pokud jste pracoval(a)
  4. Mzdové listy nebo výplatní pásky za poslední 3 roky ( v případě, že jste pracoval(a)
  5. Výpis z Úřadu práce v jakém období jste tam byl(a) veden(a). V případě finanční podpory, kolik jste pobíral(a)
  6. Pokud máte vyživovací povinnost (soudní rozhodnutí, rodný list)
  7. Veškeré smlouvy od Vašich půjček, úvěrů, exekucí, usnesení vydané soudem
  8. Soupis Vašeho majetku (movité a nemovité věci)
TOPlist