Oddlužení fyzických osob a OSVČ
 
 
 

 

Fyzická osoba (nepodnikající)

Osobní dluhy nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením dle zákona 182/2006 Sb. Jestliže:

1.     Jde o pohledávku věřitele, která je jak zajištěna, tak nezajištěna

2.     Dlužník má exekuce, soudní rozhodnutí, notářský zápis atd.

3.     Splňuje všechny základní předpoklady pro povolení oddlužení jako např.:           čistý trestný rejstřík, závazky po splatnosti více jak 30 dnů, stálý příjem,             min. 2 závazky u dvou rozdílných věřitelů

 

OSVČ (podnikatel)

Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením dle ust. § 389 ods. 2 IZ, jestliže:

1.     S tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde

2.     Jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení                     insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek         dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d)

 

 

 

Vypracování návrhu na povolení oddlužení  do 48 hodin

V případě krizové situace (soud, exekuce, dražba), Vám vypracujeme přednostně návrh na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem.

 

 

100% průchodnost v oddlužení

V dnešní době máme stále úspěšnost 100% v průchodnosti klientů do oddlužení. Nenecháme nic náhodně. Klienta podáme na soud jen tehdy, když máme velkou jistotu, že všechny náležitosti které jsou potřeba pro povolení oddlužení soudem jsou dle insolvenčního zákona.

 

 

Pomůžeme Vám

Ztratili jste smlouvy o půjčkách, exekuční příkazy, soudní rozhodnutí nebo dokumenty důležité pro podání návrhu na povolení oddlužení ???

Nevadí!!!

Pomůžeme Vám potřebné dokumenty získat a dotáhnout Vaší záležitost do úspěšného konce.

 

 

 

 

 

Proč využít našich služeb?

 

 

 

Služby Vám poskytneme pouze tehdy, když máme u soudu možnost opravdu uspět !!! Řekneme Vám narovinu a popravdě, jestli je ve Vašem případě oddlužení reálné.

 

Po celou dobu sledujeme Vaše insolvenčního řízení. Okamžitě reagujeme na případě výzvy od soudu. Jste neustále pod naší ochranou.

 

Přímá spolupráce s exekutorským úřadem, insolvenčního správcem, daňovým poradcem.

 Můžete využít různé poradny a organizace, které jsou zcela zdarma, ale tyto návrhy jsou ve větším případě neodborně vypracované, nestojí za nic a velice často neprochází !!!Návrh na povolení oddlužení si můžete vypracovat sami, ale tento způsob Vám nedoporučujeme. Výsledek je téměř nulový !!!